Reklama Kavaja

Reklama Kavaja eshte Studio qe sherben ne fushen e reklamave vizive fikse,te ndricueshme dhe neon.Themelimi daton ne vitin 2005, por vinim nga nje eksperience 10 vjecare jashte vendit (Itali). Tashme te sprovuar ne tregun tone dhe me eksperience te konsoliduar, ju garantojme nje pune serioze dhe me profesionalizem duke filluar qe nga projekti, krijimi i logos, realizimi dhe montimi ne terren, duke zgjedhur per ju me te miren dhe me modernen teknologji qe do tju garantoje nje rezultat perfekt.


Koncept

Mbledhim informacionin e nevojshem,ndertojme nje pamje te pergjithshme te projektit.Zhvillohen ide. Behet nje permbledhje e qellimit te reklames. Sapo kuptohet se cfare kerkon Klienti riperpunohet informacioni dhe kalojme ne hapin tjeter te punes tone.

Design

Ndertojme Skicat paraprake te punes mbi logot,tabelat,menute,banerat,logimin ne pergjithsi dhe elementet identifikues te cdo projekti.Ne projekte te medha ndertohen me shume se nje koncept. Ndertohet dizajni dhe para printimit nje prezantim i tregohet dhe klientit per procedim te metejshem.

Print

Konceptit qe i dhame formen me pare merr ngjyrat dhe kujdesin per nje kualitet maksimal.Kujdes i vecante tregohet ne ngjyrat dhe tonalitetin e tyre,ne prerjen dhe formen e duhur qe koncepti te realizohet sic eshte ideuar.

Montim

Pa kujdesin e duhur ne kete hap,ideja jone do ishte e manget.Por ne kujdesemi maksimalisht qe cdo gje te realiszohet me efiçence te plote dhe duke plotesuar standartet e kerkuara.Sigurohemi qe produkti perfundimtar te korespondoje ne cdo detaj me designin tone.