Etika Adezive cilesore qe tregojne kualitet dhe pas kalimi te viteve. Prodhime vinyli ose leter,per ambjente te brendshme ose ambjente te jashtme.
Printuar me materiale te kualitetit te larte dhe ngjites adezive te forte.Shume te qendrueshem.
Cmime te favorshme dhe pershtatje sipas kerkeses,madje mundemi te bejme dhe dizajn specifik per Etiketat tuaja sic i deshironi ju.
Etiketa adezive per produkte ,Etiketa per ngjitje ne xham,Etiketa adezive per makinen tuaj , gjithashtu ofrojme dhe etiketa sipas kerkeses me materiale te vecanta.